Vacatures

Bij ons kan je een opleiding volgen. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor Hoveniers en Groenvoorzieners.

Praktijkleren: wat is het? Een combinatie van leren en werken, bij een erkend leerbedrijf.Praktijkleren kan in een leerbaan maar ook in de vorm van een stage. In het eerste geval zijn leerlingen of deelnemers in dienst van een bedrijf, werken ze vier dagen in de week, en gaan ze een dag in de week naar school (bbl). In het tweede geval lopen leerlingen in het dagonderwijs tijdens hun opleiding stages in verschillende bedrijven (bol).  logo_Aequor.jpg

Niet ieder bedrijf wordt zomaar erkend leerbedrijf. U moet de leerlingen namelijk behalve een reële praktijksituatie ook een krachtige leerwerkomgeving kunnen bieden. U speelt daar als praktijkopleider een belangrijke rol in - als vakman en vooral ook als coach. U begeleidt en stimuleert de leerlingen, biedt ze uitdagingen en weet uw enthousiasme voor het vak echt op hen over te brengen. Bovendien plant en organiseert u de leeractiviteiten en stemt u die af op de opleiding en de mogelijkheden van de leerling.
 
De praktijkovereenkomst (POK)
Volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs (W.E.B.) is elke deelnemer in het MBO* verplicht een deel van zijn of haar opleiding in de beroepspraktijk te volgen. In de praktijk doe je immers de nodige ervaring en kennis op om later als een goede werknemer te kunnen functioneren.
Om deze beroepspraktijkvorming (ofwel ‘praktijkleren’) mogelijk te maken dienen onderwijsinstelling, deelnemer en bedrijf waar het praktijkleren plaatsvindt een praktijkovereenkomst af te sluiten. Deze overeenkomst wordt ook wel BPV-overeenkomst genoemd.
Voor meer informatie over de praktijkovereenkomst klikt u hier.
 
* Hierbij maakt het niet uit of de deelnemer een beroepsbegeleidende (bbl) of beroepsopleidende (bol) leerweg volgt.